Orice revizuire a Constituției are nevoie de sprijinul societății civile și de aprobarea poporului român printr-un referendum (art. 2(1) din legea fundamentală). Revizuirea art. 48, alineat 1, din Constituția României, pentru definirea căsătoriei ca uniune liber consimțită între un bărbat și o femeie trebuie să urmeze câteva etape obligatorii:

20 iunie 2013 – Consiliul Consultativ al Cultelor din România a emis o rezoluție prin care și-a manifestat sprijinul pentru menționarea în Constituția României a instituției familiei ca fiind întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie.

24 aprilie 2015 – Finalizarea colectării, în termen de 6 luni, a minim 500.000 de semnături valide, de la cetățeni cu drept de vot, din minim jumătate din județele țării, cel puțin 20.000 de semnături de fiecare județ.

toamna anului 2015 – Coaliția pentru Familie a decis demararea procedurilor de revizuire a Constituției României pentru modificarea art. 48, alineat 1 - „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.” - pentru a înlocui termenul „soți” cu exprimarea „bărbat și femeie”.

octombrie 2015 – Înființarea Comitetului de Iniţiativă și elaborarea proiectului de lege.

21 octombrie 2015 – Semnarea documentelor de către Comitetul de Inițiativă, în fața notarului.

27 octombrie 2015 – Comitetul de inițiativă al Coaliției pentru Familie a depus proiectul de lege privind revizuirea Constituţiei la Consiliul Legislativ al Senatului României.

25 noiembrie 2015 – Publicarea în Monitorul Oficial a proiectului de lege privind revizuirea Constituţiei României, a expunerii de motive și a avizului Consiliului Legislativ (M.O. partea I, nr. 882).

14 ianuarie 2016 – S-a luat act de iniţiativa cetăţenească, în ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pentru amendarea articolului 48 din Constituţie. S-a precizat atunci că „această iniţiativă a laicilor, aparţinând mai multor comunități religioase și activând în cadrul Coaliției pentru Familie este sprijinită de Biserica Ortodoxă Română, pentru că exprimă învăţătura acesteia despre familie, precum şi poziţia sa constantă din punct de vedere juridic”.

23 mai 2016 – Depunerea semnăturilor și a dosarului de revizuire la Senat/Parlament. Peste 2.700.000 de români au semnat pentru definirea corectă a căsătoriei, pas care reprezintă o premieră istorică a societății civile din România.

20 iulie 2016 – Procedura a fost avizată pozitiv de Curtea Constituțională.

9 mai 2017 – Camera Deputaților a adoptat inițiativa de revizuire a Constituției.

2016 – 2017 – Mai multe culte creștine din țară au declarat public susținerea față de inițiativa de modificare a Constituției.

24 mai 2018 – Sfântul Sinod a reiterat poziția Bisericii Ortodoxe Române în ceea ce privește importanța căsătoriei, dezaprobând legalizarea parteneriatelor civile.

11 septembrie 2018 – Organizarea referendumului a fost avizată de Senatul României, fiind stabilită ca dată de votare ziua de 7 octombrie 2018.

17 septembrie 2018 – Curtea Constituțională Română a constatat că Legea de revizuire a Constituţiei României respectă dispozițiile constituționale referitoare la revizuire.

18 septembrie 2018 – Guvernul a adoptat actele normative necesare bunei organizări a Referendumului pentru revizuirea Constituției, ce se va desfășura pe parcursul a două zile, 6 și 7 octombrie 2018, între orele 7.00 – 21.00.